• + 90 541 746 10 01
  • info@hdcsolarenerji.com

HAKKIMIZDA

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ ??


2045 Yılında Petrolü bitirmiş olacağız.
• 2045 Yılına Gelindiğinde Kömür, Doğalgaz İklim değişiklikleri sebebiyle Hidro Elektrik Barajlarında Su kaynaklarında azalma olacak.
•Güneş Sonsuz ve Temiz Enerji Kaynağımız.
•Güneş Modülerinin Üretimi; Fotovoltaik hücrelerin ana malzemesi silisyumdur. Silisyum oksijenden sonra dünya üzerindeki en yaygın elementtir. Doğada saf halde bulunmaz, diğer elementler ile bileşikler halinde bulunur. Ancak fotovoltaik bir hücrenin üretimi için saf halde silisyuma ihtiyaç duyulmaktadır; saf silisyumun elde edilmesi çok zorlu ve pahalı bir süreçtir.
•Silisyum, ekstra saf silisyum çubuklarından, cilalanmış ve asitle işlenmiş çok ince diskler kesilerek elde edilebilir. Başka bir yöntem ise katot püskürtme yolu ile (amorf silikon) silisyum atomlu cam levhalar elde edilmektedir.
•Gerekli gücü elde etmek için ve fotovoltaik hücreleri doğal etkenlerden korumak (rüzgar, kar, yağmur, dolu vs.)için, elektriksel olarak bağlıdırlar, metal bir iskeletle birleştirilmişlerdir ve cam bir levha ile korunmaktadırlar.
•Fotovoltaik Hücre : Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken bir materyaldir. Fotovoltaik malzemelerin temel ünitesidir.
•Fotovoltaik Modül: Birkaç hücrenin montajı ve tek bir yapı formunda bağlanması ile oluşur.
•Üretim proseslerine bağlı olarak farklı tiplerde güneş pilleri mevcuttur :
Monokristal Hücreler: Monokristal çubukların kesilmesiyle elde edilirler. En önemli avantajları yüksek verimlilikleridir. (%26 kadar). Bu tip hücreler üretim proseslerinin zahmetli olması nedeniyle pahalıdırlar. Monokristal hücreler genellikle değişmeyen mavi renkleri ile ayırt edilirler. Dünya çapında %8-10 oranında kullanılırlar.
Polikristal hücreler: Bunlar kalıp bloklar halindedirler ve bu bloklardan diskler kesilir. Verimlilikleri, günümüz şartlarında %15-18'lere yükselmiş olmakla beraber, 4 mevsimin yaşandığı ülkemizde ışınımın düştüğü hava şartlarında da yüksek oranda çalışmaya devam edebilme kabiliyetleri vardır. Bu tip hücreler farklı geometrik şekilleri ile (içerdikleri farklı kristaller nedeniyle) hemen fark edilirler. Dünya çapında %85 gibi bir oranla kullanılırlar.
•Fotovoltaik Tesislerin Teknik – Ekonomik Fizibilitesi
Fotovoltaik teknolojisi, özellikle Türkiye gibi güneş enerjisi potansiyeli 380 milyar kWh/yıl olan, bol güneş alan ülkelerde gelecek vadeden uzun dönemli ve büyük ölçekli, yenilenebilir enerji üretimi sunan bir teknolojidir. Bu teknoloji ile enerji üretiminin çevreyle dosttur. Fotovoltaik paneller ömrü boyunca çevreyle dost bir şekilde elektrik üretimi yapmaktadır. Güneş enerjisi, elektriğin en pahalı, talebin yüksek ve tüketimin en üst seviyede olduğu, gün süresince kullanılır ve elektrik üretimi yapılır. Fotovoltaik enerjinin ana amacı ve güçlü noktası tüm üretim ve tüketim tesisi ihtiyaçlarında, geleneksel üretim yöntemlerine ilave ve alternatif enerji kaynağı olması, minimum kayıplar ile maksimum verime sahip olması her noktada uygulanabilir olmasıdır.
•Fotovoltaik enerji gelecekte geniş pazar payına sahip önemli bir enerji üretim yöntemi olacaktır. Uluslar arası Enerji Ajansı verilerine göre fotovoltaik enerji, küresel düzeyde enerji tüketiminin %0.5’ini kapsıyor ancak teknolojilerin gelişmesi ile düşen maliyetler, genişleyen market hacmi ile bu oran 2030 yılında %7, 2050 yılında %25 ve 2060 yılında %33 olacaktır.
•Yüksek verimli silikon güneş pillerinin geliştirilmesi ile birlikte fotovoltaik enerji en iyi çözüm olarak karşımıza çıkmıştır.
Avantajları gayet açıktır: . Sonsuz enerji kaynağı (güneş) · Hiçbir atık üretimi söz konusu değil (yanıcı gazlar, artıklar vs.) · Bakım ihtiyacı çok azdır.
· Doğada Camın ömrü kadar Güneş Enerji Panelleri sağlamlığını korur, ancak %05-07 oranında verim kaybı her yıl için öngörülmektedir..
•Neden PV Santralleri ? Ekonomik Faydaları
•Düşük elektrik faturaları
•Devlet teşvikleri ile desteklenen uygulanabilir, risksiz yatırımlar
•Sermayenin sadece küçük bir kısmı ile santrali kurmak mümkün çünkü devlet tarafından verilen teminat sayesinde kredi almak çok daha basit
•Orta ve uzun vadede, sondaj ve transport maliyetleri ile beraber fosil yakıtların fiyatlarının artması, artan jeo-politik istikrarsızlıklar ve küresel düzeyde elektrik talebinin durmadan artması ile solar sistemler gibi alternatif üretim yöntemlerinin önemi artmaktadır.
Çünkü solar sistemler, elektrik tüketiminiz için sürdürülebilir ekonomik çözümler sunar; maliyetleriniz azalır veya bazı durumlarda tamamen ortadan kalkar.
•Bir solar tesis, modern teknolojik altyapısı olan, modüler, güvenilir ve çok az bakım gerektiren, kendi kendine yeten bir yapıdır.
•Çevre dostu görünümü ile şık bir katkıda bulunur.
•Tesis ve bina entegre bir şekilde şık bir görünüme sahiptir.
•Kullanımı bedava olan bu yenilenebilir enerji kaynağı, her yerde ve sonsuzdur. Güneş, bir şirketi eko-sürdürülebilir yapmaktadır.
•Her zaman, karbondioksit (CO2) emisyonunu ve sera etkisini arttıran diğer kirlilikleri azaltarak çevre kirliliğine engel olur. Ayrıca gürültü kirliliği yapmaz.
•Bir solar tesis, kullanılması kolay olmayan, atıl alanların, boşlukların (çatılar veya cepheler, eski taş ocakları vs.) enerji üretimine katılmasını sağlar.
•Teknolojik Faydalar:
•Bu tesislerin ömrü 30-60 yıl arasında değişir ve mekanik hareketli parçalara sahip olmadıkları için bakım masrafları düşüktür.
•Tesisler, gerektiği zaman arttırılabilen veya azaltılabilen, modüler bir mimariye sahiptirler.
•Tesis, düzenli bir bütün halindedir ve tüketim noktasına yakın alanlara konumlandırılır.
•Bir modül kendi üretimi için harcanan enerjiden en az 18 kat daha fazla enerji üretimi sağlamaktadır.
•Modüller 35 yıldan daha uzun ömrü boyunca sıfır maliyetle sürekli olarak enerji üretir.
•PV santralleri işletim artıkları üretmezler ve kullanım ömürleri sona erdiğinde iyileştirme yapılarak yeniden kullanılabilirler. Bir modülün yapımı sırasında kullanılan materyaller yeniden kullanılabilir ve modüller geri dönüşümlüdür. Geri dönüşüm, çevre için oldukça faydalıdır.
•Karbondioksit (CO2) emisyonlarını azaltarak, Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne ilişkin hedeflerini yerine getirmesinde rol oynamaktadır.
•Atıl, kullanılmayan alanlara PV santralleri kurulabilir ve elektrik üretilir.
•Güneş Enerjisi (Solar) tesislerin kurulumu ile beraber Türkiye’nin yabancı kaynaklara olan bağımlılığı azalacaktır, ülkenin kredi dengesi, uluslar arası politikasının olumlu sonuçları ve kaynakların güvenilirliği artacaktır. (Türkiye yüzölçümünün %0.1’ine solar sistemler kurulduğu takdirde tüm ülkenin enerji ihtiyacı karşılanabilir.)
•Orta-uzun mesafede bulunan büyük geleneksel elektrik üretim tesislerinden şebekeye elektrik aktarımı sırasında kayıplar olmaktadır; solar tesisler aynı tüketim alanına inşa edildikleri için taşıma sırasında yaşanan elektrik kayıpları daha azdır. (üretilen güç miktarı için yaklaşık %10 15 daha fazladır).