• + 90 541 746 10 01
  • info@hdcsolarenerji.com

HABERLER


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)
BİRİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR
Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana tedbirler Ülke Strateji Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:
1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,
2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik
Yatırımlar,
3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,
4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı
5- Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri
6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları
PROGRAMIN KAYNAĞI
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
 Bu alanlar ile ilgili Kurumumuz daha sonraki dönemde başvuru alımı yapacaktır.
2
BAŞVURU YAPILACAK İLLER
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Ardahan
Aydın
Balıkesir
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Giresun
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Karaman
Kars
Kastamonu
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muş
Nevşehir
Ordu
Samsun
Sivas
Şanlıurfa
Tokat Trabzon
Uşak
Van
Yozgat
DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ TEDBİR ADI SEKTÖR KODU SEKTÖR ADI DESTEK ORANLARI TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
(101)
101-1
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
%60-70
32.156.234,14
101-2
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
53.026.129,03
101-3
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
30.737.636,82
101-4
Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
(103)
103-1
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
%50
28.697.583
103-2
Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
13.057.180
103-3
Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
3.078.504
103-5
Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
15.886.732
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
(302)
302-1
Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
%65
9.439.200
302-2
Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
302-3
Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
5.244.000
302-4
Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
15.732.000
302-5
Su ürünleri yetiştiriciliği
1.048.000
302-6
Makine Parkları
2.622.000
302-7
Yenilenebilir enerji yatırımları
18.354.000
3
ÖN KONTROL TARİHLERİ
TKDK-İl Koordinatörlüklerinde Teklif Alma Kuralları Rehberi kapsamında yapılan ihale ve bu ihale sonucu alınan tekliflerin ve teklif ile ilgili belge ve dokümanların uygunluğu ile Teknik Proje, Metraj Cetvelleri ve Keşif Özetlerinin uygunluğu kapsamında ön kontrol yapılacaktır.
Yapılacak ön kontroller nihai kontroller olmayıp, yapılan hataların ve eksikliklerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi yönünde bilgilendirme amaçlı olacaktır.
Başvuru sahipleri söz konusu ön kontroller için belirlenen tarihlerde ilgili İl Koordinatörlükleri ile irtibata geçerek randevu alacaklardır.
ÖN KONTROL TARİHLERİ
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
(101)
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar(103)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme(302)
18 Ocak 2016-29 Ocak 2016
22 Şubat 2016-4 Mart 2016
21 Mart 2016-1 Nisan 2016
BAŞVURU TARİHLERİ
BAŞVURU TARİHLERİ
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
(101)
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)
25 Ocak 2016-26 Şubat 2016
29 Şubat 2016-25 Mart 2016
28 Mart 2016-22 Nisan 2016
ELEKTRİK PROJE ONAYI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ
101 ve 103 tedbiri için elektrik proje onayı başvuru alım tarihleri : 4 Ocak 2016-11 Ocak 2016
302 tedbiri için elektrik proje onayı başvuru alım tarihleri1 : 22 Şubat 2016-4 Mart 2016
YATIRIM SÜRELERİ
Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri maksimum 9 (dokuz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberlerinde yer almaktadır.
1 “302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları” projeleri elektrik onayı Kurumumuz tarafından yapılmayacaktır.
4
BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER
IPARD II Programın güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.
Başvuru kuralları için, Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 1.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ve İl Koordinatörlüklerinden temin edilmelidir.
Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.
BİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ İÇİN ÖNEMLİ HUSUSLAR
IPARD II Uygulama dönemi prosedürleri için Hazine Müsteşarlığından onay alınmış fakat Avrupa Komisyonu onayı beklenmektedir.
Avrupa Komisyonu onayı sürecinde olası prosedür değişiklikleri neticesinde Kurumumuz ilave bilgi ve belge isteyebilir. Bu nedenlerle sözleşme imzalamaya hak kazananların listesinin ilanı ve sözleşme imzalama süreci başvuru sahipleri için uzayabilir. Sözleşmeler, Finansal Anlaşma imzalandıktan ve Avrupa Komisyonu onayı geldikten sonra imzalanacaktır.
5
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI
İL ADI ADRES İLETİŞİM BİLGİLERİ FAKS AFYONKARAHİSAR Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No:9 Karaman İş Merkezi A Blok Kat:3 (Valilik Arkası) Tel: 0272 214 10 88 0272 214 15 37 AĞRI Abide Mahallesi Erzurum Caddesi 612 Sokak No:1 Merkez Tel: 0472 215 33 55 0472 215 33 59 AKSARAY Meydan Mahallesi Küçük Bölçek Caddesi No:141 Merkez Tel: 0382 222 00 80-81 0382 222 00 82 AMASYA Şehirüstü Mahallesi Torumtay Sokak Şeref Yüce İş Merkezi No:5 Merkez Tel: 0358 212 59 44 0358 212 08 32 ANKARA Hilal Mahallesi, Rabindranath Tagore Caddesi (4. Cadde) No:66 Yıldız Çankaya Tel: 0312 438 35 00 0312 438 48 80 ARDAHAN Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi, No:76 Merkez Tel: 0478 211 35 02 0478 211 35 03 AYDIN Ata Mahallesi Astim OSB No:98 Merkez Tel: 0256 231 09 04-81 0256 231 09 02 BALIKESİR Paşaalanı Mahallesi A.Gaffar Okan Caddesi No:53 Tel: 0266 245 58 61 0266 245 39 72 BURDUR Konak Mahallesi, Güzelleştirme Caddesi, No:14 Merkez Tel: 0248 232 69 99 0248 232 64 24 BURSA Barış Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi No:158 Nilüfer Tel: 0224 243 85 35 0224 242 41 97 ÇANAKKALE Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi No:93-111/C Merkez Tel: 0286 215 00 36-38 0286 215 00 37 ÇANKIRI Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi No:3/1 Merkez Tel: 0376 212 18 03-04 0376 212 18 02 ÇORUM Ulukavak Mahallesi Selçuk 1.Caddesi PTT Başmüdürlüğü Binası No:10 Tel: 0364 223 00 27 0364 223 00 28 DENİZLİ 15 Mayıs Mahallesi Gazi Kemal Bulvarı No:155 Merkez (Yapı Kredi Bankası üstü/Çınar Meydanı) Tel: 0258 261 79 79 0258 261 79 80 DİYARBAKIR Şanlıurfa Yolu 1.Km. Gündoğan Plaza Kat:3 Kayapınar Tel: 0412 252 12 89 0412 252 12 90 ELAZIĞ Ataşehir Mahallesi Malatya Caddesi No:177 Merkez Tel: 0424 248 07 69-70 0424 248 07 63 ERZİNCAN Gülabibey Mahallesi 13 Şubat Caddesi No:23 Merkez Tel: 0446 223 44 23 0446 223 18 10 ERZURUM Vani Efendi Mah. Haşıl Efendi Caddesi Elit İş Merkezi No:10 Kat: 2-3-4 Yakutiye Tel: 0442 235 15 83-84 0442 235 15 85 GİRESUN Sultan Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:16 Merkez Tel: 0454 254 00 70 0454 254 00 73 HATAY Haraparası Mahallesi Hacılar Caddesi Bayır İşhanı A Blok No:43 Antakya Tel: 0326 225 12 23-225 12 33 0326 225 12 32 ISPARTA Eğirdir yolu üzeri İl Özel İdaresi Yerleşkesi Tel: 0246 224 38 00 0246 224 38 01
6
KAHRAMANMARAŞ Egemenlik Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No: 4/A 46060 Tel: 0344 235 12 60 0344 235 12 70 KARAMAN Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:2 Merkez Tel: 0338 217 20 00 0338 217 40 00 KARS Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı No:76-4/1 Merkez Tel: 0474 212 40 51-0474 212 34 23 0474 212 21 97 KASTAMONU Saraçlar Mahallesi Gökteşehir Sitesi No:20 Merkez Tel: 0366 214 01 09 0366 214 01 86 KONYA Musallabağları Mahallesi Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat:7 No:5-6 Selçuklu Tel: 0332 233 92 93 0332 233 93 94 KÜTAHYA Vefa Mahallesi Şehit Albay Mehmet Nazım Bey Caddesi No:20 Dempark Merkez Tel: 0274 225 02 00 0274 225 01 93 MALATYA Cevherizade Mah. Emeksiz Cad. No:57 Merkez Tel: 0422 323 38 01-02 0422 323 38 18 MANİSA Aynıali Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No:51 Yunusemre/Manisa Tel: 0236 250 45 45 0236 250 45 46 MARDİN Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi No:95 Artuklu Tel: 0482 212 47 12 0482 212 47 13 MERSİN Bahçelievler Mahallesi H.Okan Merzeci Bulvarı No:507/A Yenişehir Tel: 0324 326 27 27 0324 326 14 90 MUŞ Kültür Mahallesi Hürriyet Cad.Merkez Camii Arkası 182. Sokak No:7 Merkez Tel: 0436 212 10 70-71 0436 212 10 72 NEVŞEHİR Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105/1 Merkez Tel:0384 212 50 00 0384 212 10 03 ORDU Akyazı Mahallesi 793 Sok. No:18 Merkez Tel: 0452 212 13 48 0452 212 38 63 SAMSUN Güzelyalı Mahallesi 3004 Sokak No:7 Atakum Tel: 0362 439 30 76-77 0362 439 30 81 SİVAS Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Sokak No:17 Tel: 0346 222 04 27 0346 222 04 51 ŞANLIURFA Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Tel: 0414 314 15 39 0 414 314 15 38 TOKAT Yeşilirmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi No:7 Cangözler İş Merkezi Tel: 0356 213 06 32 0 356 213 06 31 TRABZON Kaşüstü mahallesi Devlet Karayolu caddesi Köleoğlu İş Merkezi No:53 Kat:1 Yomra Tel: 0462 225 03 85 0462 230 09 96 UŞAK Durak Mahallesi Gülseven Sokak No:6 Ankara-İzmir Karayolu Üzeri Tel: 0276 224 55 53 0276 224 55 51 VAN Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Tursak Apt. No:66/A Tel: 0432 210 23 33 0432 214 17 77 YOZGAT Çapanoğlu Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi No:44A Merkez Tel: 0354 217 28 35 0354 212 39 16
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.
İlanen Duyurulur.